Posadzki epoksydowe

Podstawowe informacje

Posadzki epoksydowe stanowią coraz częściej stosowany wariant wykończenia podłoża betonowego, w szczególności tam, gdzie zachodzi potrzeba zwiększonej odporności chemicznej, wysokiej estetyki i łatwości w utrzymaniu czystości posadzek.

W zależności od przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania posadzki a także stanu podłoża betonowego, zaprojektujemy i wykonamy odpowiedni system posadzki żywicznej.

Nasze przykładowe realizacje posadzek epoksydowych
  Zobacz więcej

Zastosowanie

  • garaże wielostanowiskowe o podwyższonym standardzie
  • obiekty produkcyjne i magazynowe, w szczególności w sektorach spożywczym i farmaceutycznym
  • obiekty użyteczności publicznej, oświaty i służby zdrowia
  • salony, wystawy, obiekty handlowe

Zalety

  • łatwość w utrzymaniu czystości
  • dowolna faktura wierzchnia posadzki
  • zabezpieczenie przed pyleniem
  • wysoka odporność chemiczna
  • bogata kolorystyka

Najczęściej stosowane rodzaje systemów espoksydowych

Posadzki epoksydowe malowane cienkopowłokowe

Zastosowanie w obiektach budownictwa ogólnego o niewielkim obciążeniu. Jako barwna impregnacja, zabezpiecza beton przeciwko pyleniu i wykruszaniu się na skutek obciążeń tocznych i ruchu pieszego.

warstwa wykończeniowa
warstwa pośrednia
warstwa gruntująca
podłoże betonowe

Posadzki epoksydowo - kwarcowe grubości ok. 1mm.

Zastosowanie w obiektach budownictwa ogólnego i przemysłowego o średnim obciążeniu. Dopuszczalny jest ruch pieszy oraz pojazdów na ogumionych kołach.

warstwa wykończeniowa
warstwa kruszyw kwarcowych
warstwa gruntująca
podłoże betonowe

Posadzki epoksydowe z elastyczną membraną grubość ok. 2,5- 3mm.

Zastosowanie w obiektach budownictwa ogólnego i przemysłowego o dużym obciążeniu. Dzięki zastosowaniu w posadzce warstwy elastycznej system nie przenosi na powierzchnię powłoki mikropęknięć płyty betonowej. System jest odporny na zmienne warunki atmosferyczne może być stosowany na zewnątrz jak i na ogrzewanych rampach zjazdowych.

warstwa wykończeniowa
warstwa kruszyw kwarcowych
warstwa elastyczna
warstwa gruntująca
podłoże betonowe

Posadzki epoksydowe o podwyższonej odporności mechanicznejtzw. „kamienny dywan” grubość ok. 2,5- 3mm.

Zastosowanie w obiektach budownictwa ogólnego i przemysłowego o bardzo dużym obciążeniu. Dopuszczalny jest ruch pojazdów na ogumionych i twardych kołach (hale magazynowe). Dzięki zastosowaniu w posadzce dużej ilości kruszyw kwarcowych system jest odporny na działanie bardzo dużych obciążeń mechanicznych (np. intensywny ruch wózków widłowych)..

bezbarwna warstwa wykończeniowa
warstwa kolorowych kruszyw kwarcowych
warstwa pośrednia
warstwa gruntująca z kruszywami kwarcowymi
podłoże betonowe

Posadzki epoksydowe antystatyczne grubości ok. 1,5-2,5mm.

Zastosowanie w obiektach budownictwa ogólnego i przemysłowego wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba odprowadzenia ładunków elektrycznych z powierzchni posadzki (przemysł elektroniczny, laboratoria, magazynowanie i przeładunek paliw, lakiernie).

warstwa wykończeniowa z dodatkiem włókna węglowego
warstwa przewodząca
listwy miedziane zbierające ładunki elektryczne
warstwa gruntująca
podłoże betonowe